Wat is rugby?

Als de man in de straat gevraagd wordt om uit te leggen wat rugby is, antwoorden de meesten dat het een ruwe sport is voor grote stoere mannen. Maar niet is minder waar. Rugby is een teamsport waar iedereen zijn plaats kan vinden. Iedere positie heeft namelijk andere fysieke vereisten.

Rugby is gebaseerd op 5 waarden die al van jongs af worden aangeleerd:

 • Respect
  Voor elkaar, tegenstander, scheidsrechter, materiaal, vrijwilligers,… Kortom respect voor iedereen die iets met de club of het spel te maken heeft.
 • Discipline
  Dit hoort bij het voorgaande. In het spel van rugby wordt discipline verwacht van de speler om te komen trainen, maar ook tijdens het spel is discipline nodig om zich te houden aan de regels.
 • Fair play
  Rugby is een contactsport en vraagt dus eerlijkheid in het spel tov uw medespelers, tegenstanders en de scheidsrechter.
 • Passie
  Zonder passie voor een sport blijf je niet komen. Rugby is een sport dat zowel op en naast het veld beleefd wordt.
 • Vriendschap
  Rugby is een teamsport waarin je vertrouwen moet hebben in uw medespeler, een sport waar de spelers elkaar ten alle tijden steunen. Ook met de tegenstander heerst er een grote verbondenheid.

Spelregels

Rugby wordt gespeeld door twee teams van 15 spelers en maximaal 8 vervangers. Het doel van het spel is om de bal over de trylijn neer te drukken of door de bal tussen de twee palen te kicken. Hierdoor kunnen punten gescoord worden. Maar zo simpel blijft het niet.

Zoals in iedere sport is er een aanvallende en verdedigende ploeg. De aanvallende ploeg tracht om aan de overkant van het veld de bal neer te drukken over de trylijn. En de verdedigende ploeg, zal het aanvallend spel van zijn tegenstander proberen te stoppen door de tegenstander met de bal te tackelen. Hierdoor komt de bal op de grond en kan de verdedigende ploeg de bal af te nemen.

Tijdens een match kunnen meerdere fouten gebeuren en per fout zijn er specifieke spelhervattingen. Deze worden in volgende punten aangehaald:

 • Als een aanvallende speler getackeld wordt en de speler met de bal op de grond valt, dan kan de bal betwist worden door beide teams. 1 à 2 spelers van elke ploeg gaat over de bal staan en trachten de tegenstander weg te duwen. Dit noemt men een ruck.
 • Wanneer de bal voorwaarts valt, vormen de pack spelers een scrum. De scrum is een spelhervatting waarbij 8 spelers van elk team tegenoverelkaar staan om de bal te betwisten. Hierbij gaat de 9 of scrum half van het verdedigende team (het team die niet de bal voorwaarts liet vallen) tussen de twee team ingooien en wordt het spel hervat.
 • Als de bal buiten valt of gekickt wordt dan zullen de packspelers een line-out Hierbij staan beide teams met 2 tot 7 spelers tegenover elkaar. De 2 of de hooker van het team dat de bal niet buiten bracht zal de bal tussen de teams ingooien. Beide teams trachten dan door de spelers in de lucht te heffen de bal te onderscheppen. Vanaf dan wordt het spel herstart.
 • Een zware fout zoals een tackle aan de nek wordt afgestraft met een penalty. Hierbij mag een speler van het aanvallend team de bal buiten kicken of het spel vrij hervatten. Als de bal buiten gekickt wordt, dan zal een line-out gegeven worden voor het aanvallend team.

Deze opsomming zijn de meest voorkomende situaties in het rugbyspel. Per spelhervatting zijn meerdere regels ter bescherming van de spelers en het spel. De volledige regels kan je hier vinden. Daarnaast is er ook een beginners guide die alles over rugby uitlegt.

 

Rugby Union

Een handleiding voor beginners

Rugby voor beginners

Info voor beginnende rugbyspelers.